พื้นที่ Side Bar

สามารถแก้ไขได้ที่ระบบ Admin

BALL CHECK VALVE UPVC, UNION


   -สินค้ามีจำนวนจำกัด มี size 1", 1 1/2" , 2" มีแบบสวมทากาวและแบบเกลียว สามารถใช้กับท่อ PVC (สีฟ้า) เท่านั้น