พื้นที่ Side Bar

สามารถแก้ไขได้ที่ระบบ Admin

About
TITAN INDUSTECH CO., LTD.
บริษัท ไททั้นอินดัสเทค จำกัด
       
           
COMPANY
 PROFILE
             
                 
TITAN  INDUSTECH  CO.,  LTD.  Ltd.  Was established in 2001.   We are an agent sell and import 
industrial kind goods Valve (steam/water/oil/air), Automatic Actuator,  Control valve,  insturment
and pump. Which we supply the high quality industrial products and we support with exceptional
custormer service.   Our team of engineers provides technical support across a range of  industries,
meets the total requirements of our custormers.        
                 
TITAN  INDUSTECH  CO.,  LTD.   Believes in the value of human resources.   We provide good 
employment conditions and career path opportunities to all our employees within an excellent
working environment.  We commit ourselves to continuous improvement in order to satisfy our
customers.  We hope that this profile will give useful information to all and thank you for your
support.                
                 
บริษัท ไททั้นอินดัสเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2544 ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภท วาว์ล (ไอน้ำ/น้ำ/น้ำมัน/ลม) วาล์วควบคุม เครื่องมือวัด และปั๊ม  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเฉพาะผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงได้มาตรฐาน โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์คอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกประเภท                 


บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของทรัพยากรบุคคล เราได้พยายามพัฒนาความรู้ความสามารถ อีกทั้งเสริมสร้างบรรยกาศ
การปฏิบัติงานที่ดี และมอบเงื่อนไขและโอกาสที่ดีให้กับพนักงานของเราเพื่อให้บรรลุถึงการให้บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจ
แก่ลูกค้าทุกท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประวัติแนะนำบริษัทฯ ฉบับนี้ จะไห้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกท่านต่อไป                
                 
                 
                 
                 
COMPANY : TITAN INDUSTECH CO.,LTD.
88/12-14 Moo 7, Tumbon Suanluang, 
Amphur  Krathumban, Samuthsakorn
Tel. 0-2811-0055 (auto)   Fax.  0-2811-0477       HOTLINE 080-591-0055
ID LINE   sales1_titan