พื้นที่ Side Bar

สามารถแก้ไขได้ที่ระบบ Admin

Cast Iron wafer type single disc check valve

                                           
                           

                


                                               หมายเหตุ  รุ่นนี้สั่งผลิตเฉพาะ ORER (มีปะเก็นยางและลิ้นเป็น CF8M )