พื้นที่ Side Bar

สามารถแก้ไขได้ที่ระบบ Admin

Butterfly Valve Wafer Type กับ Lug Type ต่างกันอย่างไร


การติดตั้ง Butterfly valve ชนิด Wafer Type  คือการร้อยน๊อตหน้าแปลนด้านหนึ่ง โดยผ่านตัววาล์ว ไปทะลุผ่านหน้าแปลนอีกด้านหนึ่ง (ประกบตัววาล์ว) แล้วจึงขันน๊อตส่วนการติดตั้ง Butterfly Valve ชนิด Lug Type คือสามารถการขันน๊อตยึดตัววาล์วในแต่ละด้าน ได้อย่างอิสระต่อกัน  จึงเหมาะมากสำหรับการซ่อมบำรุง ท่อหรืออุปกรณ์ด้านนั้นๆ  โดยอีกด้านยังสามารถปิดของไหลได้อยู่